Ceník


Pouze týdenní pobyty od soboty do soboty.


Před sezónou - od 12.6.2021 do 26. 6. 2021

Týden (Sobota — Sobota) 10 800,- Kč

Letní sezóna — od 26.6.2021 – do 28.8.2021

Týden (Sobota — Sobota) 13.800,- Kč

Mimo sezónu — květen, první polovina června, září, říjen

Týden (Sobota — Sobota)8 800,- Kč


Rezervační záloha a doplatek


Při objednání pobytu je třeba uhradit rezervační zálohu 1 000 Kč a to nejpozději 6 měsíců před nástupem na ubytování, jinak rezervace zaniká.
Tři měsíce před nástupem na ubytování je pak nutno doplatit zbytek ceny ubytování. Při objednání později jak tři měsíce před nástupem na ubytování je nutné při rezervaci zaplatit celou částku.


Platby


Rezervační zálohu i doplatek lze uhradit bezhotovostním převodem na účet pod přiděleným variabilním symbolem.
Po dohodě je možná fakturace.


Stornování pobytu a poplatky


Při zrušení pobytu dříve než 2 měsíce před nástupem na ubytování je zaplacená částka vrácena v plné výši.
Při zrušení pobytu 1 až 2 měsíce před nástupem na ubytování je vráceno 50 % ze zaplacené částky.
Při zrušení pobytu 1 měsíc až 14 dnů před nástupem je vráceno 10 % ze zaplacené částky.
Při zrušení 14 dnů a méně před nástupem se zaplacená částka nevrací. Navrácení celé zaplacené částky je možné v případě, že zákazníkem stornovaný termín je posléze obsazen někým jiným.
Stornování objednávky musí být provedeno pomocí emailu na adresu rezervace@turnov-ubytovani.cz.


Odpovědnost a řešení případných škod


Majitel – majitel ubytovacího objektu
Host – host ubytovaný v ubytovacím objektu

Majitel
Majitel objektu neodpovídá za úrazy, poškození, zničení nebo ztrátu majetku hosta.

Host
Host užívá objekt během pobytu na vlastní nebezpečí.
Host je plně zodpovědný za škody na užívaném objektu, jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami.
V případě, že dojde k poškození majetku majitele nebo host způsobí neočekávaný výdaj v důsledku svého jednání, je pak host povinen tuto skutečnost nahlásit majiteli a odškodnit ztrátu na majetku v plné výši. Výše odškodnění bude stanovena majitelem.

Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění s krytím škod způsobených třetí osobě.


V ceně je zahrnuto


Ložní prádlo, parkování, dřevo na topení, pitná voda, internet, čistící přípravky, elektřina – pouze v sezóně. Mimo sezónu je spotřeba elektrické energie účtována dle skutečného odběru pouze při překročení spotřeby 100 kWh/týden. Účtováno je 6,- Kč/kWh.


V ceně není


Městský poplatek, který činí 15 Kč za osobu/den. Platí se při nástupu a nevztahuje se na osoby mladší 18ti let, studenty, invalidy, důchodce.


Vratná kauce


Při nástupu na ubytování je vyžadována vratná kauce, která činí 1000,- Kč. Výši vrácené kauce stanoví majitel objektu s ohledem na případné škody.
Nahoru